ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Szkoła Podstawowa

Data publikacji: 2020-09-21

Szkoła Podstawowa w ZPEW przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, niedosłyszących i niedowidzących, autystycznych oraz z deficytami sprzężonymi. Głównym celem  działania szkoły jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wieloaspektowe usprawnianie prawidłowo rozwiniętych funkcji, kompensację braków w toku zindywidualizowanych zajęć rewalidacyjnych.

Dla każdego dziecka zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciele uczący zajęć przedmiotowych) opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wielospecjalistycznej diagnozy oraz podstawy programowej na dany etap edukacyjny, powstaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Program jest realizowany w toku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego wspierania dziecka, podlega ewaluacji i w zależności od wyników jest weryfikowany adekwatnie  do postępów i zmian zachodzących w rozwoju dziecka.

Atutem szkoły są małe, pod względem liczbowym tj. 4, 8, 12 lub 16 osobowe, zespoły klasowe umożliwiające dobry kontakt z dzieckiem, trafną diagnozę umiejętności, możliwości lub trudności każdego ucznia oraz zapewnienie  indywidualnego podejścia na każdej płaszczyźnie edukacji, rewalidacji i wychowania.
Wszystkim naszym poczynaniom towarzyszy idea:

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”


 

 

Informacje

Wielkanocne Palmy w ZPEW

0000-00-00 00:00:00

Wielkanocne Palmy w ZPEW

Aktualności

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 23 marca w świetlicy ZPEW zorganizowano warsztaty na których uczniowie naszej placówki uczyli się wykonywać palmy wielkanocne. Każdy mógł zrobić...

Przekaż 1 % podatku

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności

 

PODARUJ UŚMIECH

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności

,,PODARUJ UŚMIECH" W minionym tygodniu uczniowie ZPEW pod opieką p. U.Parszewskiej i p. A. Apanowicz-Bernatek wzięli udział w akcji „Podaruj uśmiech”. Przygotowali i przekazali...

Archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum

2020-12-14 00:00:00

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W ZPEW

Aktualności - archiwum

2020-12-12 00:00:00

GWIAZDKOWA PACZKA DLA SENIORA

Aktualności - archiwum

2020-12-11 00:00:00

Magiczna podłoga dla dzieci niepełnosprawnych-ZBIÓRKA

Aktualności - archiwum

2020-12-10 00:00:00

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS

Aktualności - archiwum