ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Szkoła Podstawowa

Data publikacji: 2020-09-21

Szkoła Podstawowa w ZPEW przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, niedosłyszących i niedowidzących, autystycznych oraz z deficytami sprzężonymi. Głównym celem  działania szkoły jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wieloaspektowe usprawnianie prawidłowo rozwiniętych funkcji, kompensację braków w toku zindywidualizowanych zajęć rewalidacyjnych.

Dla każdego dziecka zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciele uczący zajęć przedmiotowych) opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wielospecjalistycznej diagnozy oraz podstawy programowej na dany etap edukacyjny, powstaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Program jest realizowany w toku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego wspierania dziecka, podlega ewaluacji i w zależności od wyników jest weryfikowany adekwatnie  do postępów i zmian zachodzących w rozwoju dziecka.

Atutem szkoły są małe, pod względem liczbowym tj. 4, 8, 12 lub 16 osobowe, zespoły klasowe umożliwiające dobry kontakt z dzieckiem, trafną diagnozę umiejętności, możliwości lub trudności każdego ucznia oraz zapewnienie  indywidualnego podejścia na każdej płaszczyźnie edukacji, rewalidacji i wychowania.
Wszystkim naszym poczynaniom towarzyszy idea:

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”


 

 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności