ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Szkoła Podstawowa

Data publikacji: 2020-09-21

Szkoła Podstawowa w ZPEW przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, niedosłyszących i niedowidzących, autystycznych oraz z deficytami sprzężonymi. Głównym celem  działania szkoły jest optymalny rozwój i wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wieloaspektowe usprawnianie prawidłowo rozwiniętych funkcji, kompensację braków w toku zindywidualizowanych zajęć rewalidacyjnych.

Dla każdego dziecka zespół specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, fizjoterapeuta, socjoterapeuta, nauczyciele uczący zajęć przedmiotowych) opracowuje wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną. Na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, wielospecjalistycznej diagnozy oraz podstawy programowej na dany etap edukacyjny, powstaje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. Program jest realizowany w toku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, indywidualnego wspierania dziecka, podlega ewaluacji i w zależności od wyników jest weryfikowany adekwatnie  do postępów i zmian zachodzących w rozwoju dziecka.

Atutem szkoły są małe, pod względem liczbowym tj. 4, 8, 12 lub 16 osobowe, zespoły klasowe umożliwiające dobry kontakt z dzieckiem, trafną diagnozę umiejętności, możliwości lub trudności każdego ucznia oraz zapewnienie  indywidualnego podejścia na każdej płaszczyźnie edukacji, rewalidacji i wychowania.
Wszystkim naszym poczynaniom towarzyszy idea:

„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia”

 

Informacje

PODARUJ UŚMIECH

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności

,,PODARUJ UŚMIECH" W minionym tygodniu uczniowie ZPEW pod opieką p. U.Parszewskiej i p. A. Apanowicz-Bernatek wzięli udział w akcji „Podaruj uśmiech”. Przygotowali i przekazali...

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności

 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM !WSPARCIE ORGANIZACJI TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH https://zrzutka.pl/ssuazn POMOC W ZAKUPIE INTERAKTYWNEJ ,,PODŁOGI"-MAGICZNEGO...

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności

W miniony piątek wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy Grup Wychowawczych ZPEW aktywnie wsparli ideę dzielenia się życzeniami, poprzez tradycyjne pisanie kartek świątecznych, dołączając do...

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W ZPEW

2020-12-14 00:00:00

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W ZPEW

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Skarżyska - Kamiennej. Harcerze , uczniowie i pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych z radością goszczą w swoich progach Płomień Pokoju.W...

Archiwum

2020-12-11 00:00:00

Magiczna podłoga dla dzieci niepełnosprawnych-ZBIÓRKA

Aktualności - archiwum

2020-12-10 00:00:00

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS

Aktualności - archiwum

2020-12-09 00:00:00

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH OFERUJE:

Aktualności - archiwum

2020-12-09 00:00:00

MIKOŁAJKOWE WYPIEKI PIERNIKOWE W KLASACH I-III

Aktualności - archiwum

2020-12-09 00:00:00

FINAŁ ,,EKOWYZWANIA

Aktualności - archiwum