ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Co to jest szkoła specjalna

Data publikacji: 0000-00-00
Termin „szkoła specjalna” obejmuje placówkę edukacyjną, w której uczą się dzieci oraz młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naukę w tego typu jednostce podejmują uczniowie w różnym wieku, w tym osoby dorosłe.
Czytaj więcej W zależności od formy kształcenia szkoła specjalna może być przedszkolem, szkołą podstawową lub średnią (np. liceum), jak również placówką zawodowej rehabilitacji. Zapewnia profesjonalne wsparcie w ramach kształcenia specjalnego, czyli nie tylko podczas lekcji w klasie, ale i w domu, na zajęciach pozalekcyjnych albo na obozach.

Co to jest szkoła specjalna?

Dzieciom, które z różnych powodów nie radzą sobie w tzw. zwykłej placówce edukacyjnej, z dużym prawdopodobieństwem pomoże szkoła specjalna. Co to jest? Placówka edukacyjna określana mianem szkoły specjalnej to miejsce przystosowane do nauki uczniów z niepełnosprawnościami – zarówno ruchowymi, jak i intelektualnymi. Jego personel to specjalistyczna kadra złożona z nauczycieli mających odpowiednie wykształcenie oraz przygotowanie do pracy z dziećmi z szeroko pojętymi zaburzeniami. Uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli oraz wprowadzenie specjalnego programu dostosowanego do ich potrzeb. Dzięki indywidualnie dobranym metodom nauki nie zachodzi obawa, że dany uczeń będzie znacząco odbiegał od reszty klasy. Szkoła specjalna to instytucja, która realizuje specyficzne zadania edukacyjno-wychowawcze. Aby móc stać się jej uczniem, dziecko musi posiadać orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Szkoła specjalna a szkoła masowa – jaka jest różnica?

W szkołach specjalnych kadra ma możliwość pełnego skupienia uwagi na każdym dziecku; przekazywania mu wiedzy w taki sposób, aby do niego dotrzeć. Z kolei w szkołach masowych nauczyciel ma obowiązek trzymania się ściśle wyznaczonej ścieżki. Jego zadanie to sprawne wyłożenie materiału i podążanie dalej, zgodnie z uniwersalnym dla wszystkich uczniów programem. Nasza kadra to specjaliści z wieloletnim stażem, którzy rozwijają swoje kompetencje, wśród zdobytych certyfikatów, z których korzystają podczas pracy, warto wymienić m.in. surdopedagogikę, gimnastykę korekcyjną, czy oligofrenopedagogikę. Następna zaleta, jaką cechuje się szkoła specjalna, a szkoła masowa nie może tego zapewnić swoim uczniom, to małe klasy. Podczas gdy w masowych odpowiednikach często panuje przepełnienie, tutaj każde dziecko ma zapewnione świetne warunki do nauki – w tym wystarczająco dużo uwagi nauczyciela. Pedagog może dokładnie poznać mocne i słabe strony ucznia oraz jego preferencje co do technik przyswajania wiedzy. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dydaktyk ma szansę poznać charakter oraz sytuację rodzinną dziecka, co pomaga mu nawiązać z nim lepszy kontakt, a to przekłada się na lepsze wyniki w nauce. Dodatkowy aspekt to działanie terapeutyczne – nauczyciel, który dobrze zna ucznia, sprawia, że ten czuje się w pełni swobodnie na lekcji, jako ważna część grupy. Ta pewność pozytywnie wpływa na jego rozwój osobisty oraz społeczny. Kolejna różnica, która daje szkołom specjalnym przewagę nad masowymi, to klasa złożona z podobnych rówieśników. W „zwykłej” klasie dziecko z zaburzeniami często czuje się odizolowane od pozostałych uczniów. Nawet gdy uczęszcza na lekcje do szkoły z oddziałem integracyjnym, może odczuwać, że traktuje się je inaczej. W tradycyjnych klasach tworzą się mniejsze czy większe grupki. Kiedy nie pasuje się do żadnej, łatwiej o odrzucenie. W małych klasach szkół specjalnych o wiele łatwiej zacieśniać więzi pomiędzy uczniami. Prócz tego uczestniczenie we wspólnych zajęciach dzieci z podobnymi trudnościami sprawia wszystkim więcej radości. W takich warunkach nauczyciel może pracować o wiele efektywniej.

Cele i misja szkoły specjalnej

Rodzice dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nierzadko mają wątpliwości odnośnie do wyboru placówki. Najlepszym rozwiązaniem w ich sytuacji będzie dowiedzenie się, co to jest szkoła specjalna i czego można od niej oczekiwać. Dla wielu rodzin to najlepsza opcja. Rodzice uzyskają pewność, że ich potomek znajduje się pod opieką kompetentnych nauczycieli, a samo dziecko otrzymuje właściwe warunki do nauki. Fundamentalny cel, jaki stawiają sobie szkoły specjalne, to przygotowanie ucznia do samodzielnego życia. Placówka przykłada starań, aby w miarę możliwości przyszły absolwent potrafił odnaleźć się w pozaszkolnej rzeczywistości. 
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności