ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

KONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJA

Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Konferencja otwierająca dla społeczności lokalnej, inaugurująca działania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Skarżysku – Kamiennej.

W dniu 10 marca 2022 roku w Hotelu Promień w Skarżysku – Kamiennej odbyła się ogólnopolska konferencja otwierająca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
Patronat nad wydarzeniem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamiennej. W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Andrzej Michalski – dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału PFRON, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska, wiceprezydenci Miasta Skarżyska - Kamiennej Andrzej Brzeziński oraz Krzysztof Myszka, reprezentująca Urząd Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Renata Bilska, dyrektor Muzeum Orła Białego w Skarżysku – Kamiennej Grzegorz Bień, wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku – Kamiennej Bogusław Ciok, Barbara Kocia – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Powiatu Skarżyskiego, Jerzy Żmijewski - radny Rady Powiatu Skarżyskiego, Renata Pacek – Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Skarżyskiego, dr hab. Prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Beata Jachimczak, Rektor Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej Pomerania dr Magdalena Grochulska, dr Renata Miszczuk UJK Kielce oraz dr Elena Korpuszenko PWSH Pomerania, wizytator Kuratorium Oświaty Małgorzata Połeć, Iza Lesińska oraz Monika Dobrowolska - pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji, Paulina Papka - prezes Kieleckiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz wiceprezes Paulina Kosno, prezes Fundacji Eco Textil Monika Lipnicka oraz dyrektorzy
i pracownicy jednostek oświatowych z całego kraju m.in. z Torunia, Gdyni, Sierpca, Częstochowy, pracownicy samorządowych gmin i powiatów, a także dyrektorzy i nauczyciele placówek objętych wsparciem SCWEW.
Zebranych powitał dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej oraz Lider SCWEW Marcin Kruk. Spotkanie uświetnił występ wychowanków ZPEW.
Celem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie SCWEW, które zwiększy dostępność usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie efektywności podejmowanych działań przez pedagogów na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami.
Rolę SCWEW pełni Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej. Jest to jedyne Centrum w województwie świętokrzyskim.
Głównym założeniem projektu jest wsparcie nauczycieli w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych objętych wsparciem SCWEW w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry oraz zapewnienie pomocy w wdrażaniu edukacji włączającej oraz pracy z grupą zróżnicowaną. Wsparciem zostało objętych dziewięć placówek oświatowych ze Skarżyska - Kamiennej: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Obrońców Westerplatte, Przedszkole Publiczne nr 7 im. Janusza Korczaka, I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego, Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3 Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych im. Władysława Oseta Wasilewskiego, Technikum nr 2 Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Stefana Żeromskiego w Suchedniowie, Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym, Publiczne Przedszkole w Jagodnem.
Konferencja odbyła się w formule hybrydowej i była transmitowana na żywo za pośrednictwem serwisu internetowego youtube oraz portalu społecznościowego organizatora.
Program konferencji obejmował:
Uroczyste otwarcie konferencji przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Lidera Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą - Marcina Kruka.
Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości.
Występ artystyczny uczniów i wychowanków z Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku -Kamiennej.
Sesja plenarna:
prof. UJK dr hab. Mirosław Z. Babiarz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Edukacja włączająca w przedszkolu, szkole i uczelni.
prof. UAM dr hab. Beata Jachimczak, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, Idea edukacji włączającej a budowanie systemu wsparcia poprzez SCWEW
Iza Lesińska, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Budowanie systemu stałego wsparcia dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w kontekście SCWEW.Agnieszka Pietryka, Ośrodek Rozwoju Edukacji, SCWEW jako jeden z projektów
w obszarze edukacji włączającej. Andrzej Michalski, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Współpraca PFRON z OWiT na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Działania podejmowane przez Kuratorium Oświaty w Kielcach w ramach upowszechniania edukacji włączającej.
Katarzyna Bilska, Członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego, Kształcenie i wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powiecie skarżyskim.Marcin Kruk, Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, SCWEW – główne założenia projektu i obszary działania.
Paulina Papka i Paulina Kosno, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kielce, Dostosowanie przestrzeni kulturalno-publicznej do potrzeb i możliwości osób ze spektrum autyzmu na przykładzie „Niebieskiej Strefy”.
Dyskusja:
Joanna Romanowska, Dyrektor ZSE, koordynator SCWEW, Uczestnictwo w projekcie „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” drogą do sukcesu inkluzyjności w szkole ogólnodostępnej.
dr Elena Karpuszenko, PWSM Pomerania, Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Curie -Skłodowskiej w Częstochowie, Kształcenie pedagogów specjalnych.
Paweł Garbuzik, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Ośrodek Wsparcia i Testów – główne założenia projektu i obszary działania.
Zakończenie i podsumowanie konferencji
 
KONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJAKONFERENCJA DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ INAUGURUJĄCA DZIAŁANIA SCWEW - RELACJA

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności