ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Rekrutacja

Data publikacji: 2020-09-01 00:00:00
DYREKCJA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Złożenie następujących dokumentów:
- zgłoszenie dziecka(ucznia)
- podanie o przyjęcie ucznia do placówki
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

PLACÓWKA ZAPEWNIA OPIEKĘ I ZAJĘCIA EDUKACYJNE UCZNIOM:
- niepełnosprawnym ruchowo
- wadami słuchu
- wadami wzroku
- z upośledzeniem umysłowym w stopniach: lekkim, umiarkowanym ,znacznym i głębokim.
- z autyzmem

FACHOWĄ OPIEKĘ I EDUKACJĘ UZUPEŁNIAJĄ ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Z ZAKRESU:

- rehabilitacji ruchowej- kinezyterapia metodą PNF,McKenzie,kinesiotaping,masaże.
- hydroterapii- zajęcia w środowisku wodnym
- logoterapii-metodą Tomatisa
- terapii pedagogicznej
-psychoterapii
-socjoterapii
- Integracji Sensorycznej
- arterapii -muzykoterapia,biblioterapia,formy teatralne
- terapii zajęciowej

UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA I PASJE UCZESTNICZĄC W :
- przeglądach twórczości artystycznej
- zawodach sportowych
- konkursach
- przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych (rajdach , biwakach , wycieczkach,wyjazdach wakacyjnych)
TEL/FAX 041 25-24-817
E-MAIL: zpewskar@wp.pl
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH POSIADA
- INTERNAT SZKOLNY
- ZORGANIZOWANY SYSTEM BEZPŁATNEGO DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW.

 

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności

 

ZPEW-SPOT

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności

 

 ZAPRASZAMY DO ZPEW !

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności

 

Zapraszamy do Nas

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności

Zapraszamy do Nas ! 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności - archiwum

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności - archiwum

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności - archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum