ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Rekrutacja

Data publikacji: 2020-09-01 00:00:00
DYREKCJA ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2022/2023

WARUNKI PRZYJĘCIA:
Złożenie następujących dokumentów:
- zgłoszenie dziecka(ucznia)
- podanie o przyjęcie ucznia do placówki
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

PLACÓWKA ZAPEWNIA OPIEKĘ I ZAJĘCIA EDUKACYJNE UCZNIOM:
- niepełnosprawnym ruchowo
- wadami słuchu
- wadami wzroku
- z upośledzeniem umysłowym w stopniach: lekkim, umiarkowanym ,znacznym i głębokim.
- z autyzmem

FACHOWĄ OPIEKĘ I EDUKACJĘ UZUPEŁNIAJĄ ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I POMOC PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA Z ZAKRESU:

- rehabilitacji ruchowej- kinezyterapia metodą PNF,McKenzie,kinesiotaping,masaże.
- hydroterapii- zajęcia w środowisku wodnym
- logoterapii-metodą Tomatisa
- terapii pedagogicznej
-psychoterapii
-socjoterapii
- Integracji Sensorycznej
- arterapii -muzykoterapia,biblioterapia,formy teatralne
- terapii zajęciowej

UCZNIOWIE ROZWIJAJĄ SWOJE ZAINTERESOWANIA I PASJE UCZESTNICZĄC W :
- przeglądach twórczości artystycznej
- zawodach sportowych
- konkursach
- przedsięwzięciach turystyczno-krajoznawczych (rajdach , biwakach , wycieczkach,wyjazdach wakacyjnych)
TEL/FAX 041 25-24-817
E-MAIL: zpewskar@wp.pl
ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH POSIADA
- INTERNAT SZKOLNY
- ZORGANIZOWANY SYSTEM BEZPŁATNEGO DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW.

 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności