ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Data publikacji: 2020-09-21

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem nadrzędnym jest przygotowanie  uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności dotyczących funkcjonowania osobistego oraz przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej w zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej i we własnym gospodarstwie domowym. 

Uczniowie uczestniczą w projekcie „Mieszkanie Treningowe”. Trening mieszkaniowy odbywa się w formie pięciodniowych turnusów w maksymalnie 5-cio osobowych zespołach. Pobyt wychowanka odbywa się  pod opieką asystentów- trenerów  posiadających odpowiednie predyspozycje psychoosobowe. Jest to forma nauki funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej, podejmowania decyzji oraz gospodarowania wolnym czasem. 

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności

 

ZPEW-SPOT

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności

 

 ZAPRASZAMY DO ZPEW !

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności

 

Zapraszamy do Nas

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności

Zapraszamy do Nas ! 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności - archiwum

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności - archiwum

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności - archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum