ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Data publikacji: 2020-09-21

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno – terapeutycznego po ukończeniu szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Celem nadrzędnym jest przygotowanie  uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności dotyczących funkcjonowania osobistego oraz przygotowania do podjęcia aktywności zawodowej w zakładach pracy chronionej, warsztatach terapii zajęciowej i we własnym gospodarstwie domowym. 

Uczniowie uczestniczą w projekcie „Mieszkanie Treningowe”. Trening mieszkaniowy odbywa się w formie pięciodniowych turnusów w maksymalnie 5-cio osobowych zespołach. Pobyt wychowanka odbywa się  pod opieką asystentów- trenerów  posiadających odpowiednie predyspozycje psychoosobowe. Jest to forma nauki funkcjonowania w grupie i społeczności lokalnej, podejmowania decyzji oraz gospodarowania wolnym czasem. 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności