ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Data publikacji: 0000-00-00

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – kształcenie specjalne dla najmłodszych
Od 2011 roku Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w miejscowości Skarżysko-Kamienna prowadzi profesjonalne zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. To profesjonalne zajęcia dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze edukacji szkolnej, jednak wymagają kształcenia funkcjonowania osobistego oraz społecznego.
Czytaj więcej Z oferty Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka mogą skorzystać podopieczni w wieku od 6. miesiąca życia do 8 lat albo momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka mogą zgłosić się rodzice dzieci z niepełnosprawnościami lub też zaniepokojeni prawidłowym rozwojem swoich pociech. Sygnały alarmujące to przypadki, gdy dziecko znajduje się już w wieku odpowiednim dla pewnych zachowań, a wówczas: 
- brakuje mimiki na jego twarzy, 
- ma ograniczoną motorykę, 
- nie reaguje na imię oraz głos, 
- nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, 
- nie wskazuje palcem, 
- sprawia trudności w karmieniu piersią lub w przejściu na pokarm stały, 
- wykazuje niechęć do bliskiego kontaktu z rodzicami, 
- nie gaworzy, 
- jest nadmiernie aktywne, 
- nie wchodzi w interakcje z innymi dziećmi. 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oferujemy dla dzieci, o których niepełnosprawności orzekła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Zatem w wymienionych wyżej przypadkach rodzice w pierwszej kolejności powinni udać się z dzieckiem na konsultację do tego typu placówki. Dzięki temu możliwe jest jak najlepsze dostosowanie charakteru zajęć terapeutycznych do indywidualnego przypadku dziecka.

Rozkład materiału podczas zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Uczestnictwo we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dzieci wspomaga rozwój motoryki dzieci, ich sfer komunikacyjnych, zmysłów oraz operacji poznawczych. Celem zajęć dla najmłodszych prowadzonych przez Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych jest bezpieczne wdrażanie podopiecznych w zdrowe funkcjonowanie osobiste oraz społeczne. Podczas zajęć dzieci, w zależności od potrzeb, są stymulowane do rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego oraz społecznego. Rozkład materiału dla dzieci uczęszczających na zajęcia WWR różni się w zależności od rodzaju niepełnosprawności, dlatego każde dziecko kształcone jest zawsze na odpowiednim dla siebie poziomie. Wymiar zajęć dla każdego podopiecznego mieści się w zakresie od 4 do 8 godzin w miesiącu. Opracowywany przez wyspecjalizowanych w danej dziedzinie pedagogów materiał edukacyjny przygotowujemy dla dzieci z niedosłuchem, niedowidzeniem, a także ze zdiagnozowanym autyzmem. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dotyczy nie tylko niepełnosprawności intelektualnej. Oferuje również zajęcia rehabilitacyjne w przypadku podopiecznych posiadających niepełnosprawność ruchową lub sprzężone niepełnosprawności. Wówczas dzieci biorą udział w indywidualnie dostosowanych do swoich potrzeb ćwiczeniach wzmacniających, rozluźniających napięte mięśnie, rozciągających lub antyskoliotycznych. Na późniejszym etapie, gdy dziecko, które uczęszczało na zajęcia WWR, wkracza w wiek szkolny, w dalszym ciągu może się u nas kształcić. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w miejscowości Skarżysko-Kamienna naucza dzieci posiadające specjalne potrzeby edukacyjne. Tworzymy klasy dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie oraz intelektualnie, w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.

WWR Skarżysko-Kamienna – kadra pedagogiczna

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka działa w oparciu o pracę wyspecjalizowanej kadry pedagogów. Z dziećmi pracują osoby posiadające kwalifikacje dotyczące danego rodzaju niepełnosprawności, na przykład logopedzi, rehabilitanci, a także terapeuci słuchu, widzenia i integracji sensorycznej. Oprócz tego nad dziećmi opiekę sprawuje psycholog. Specjaliści nie tylko pracują z dziećmi, ale także przygotowują instruktaże pracy i opieki w domu dla rodziców i opiekunów. Pomagamy również w pozyskaniu przez rodziny odpowiednich środków i sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci. 
 
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności