ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Przedszkole Specjalne-KUBUSIOWE PRZEDSZKOLE

Data publikacji: 2020-09-21


MAMO, TATO – jeżeli chcesz, aby Twoje dziecko było otoczone specjalistyczną opieką w miłej i pogodnej atmosferze – przyjdź ze swoją pociechą do „KUBUSIOWEGO PRZEDSZKOLA’’ w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych


Przedszkole jest przedszkolem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce gdzie dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie (4 - 8 dzieci) grupie niż w zwykłych placówkach. Przedszkole prowadzi również wszechstronną pracę rewalidacyjną i korekcyjną. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju:
- z niepełnosprawnością ruchową,
- wadami słuchu (słabo słyszące, niedosłyszące)
- słabowidzeniem,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- ze spektrum autyzmu,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W  placówce troskliwą i fachową opiekę nad dziećmi sprawują  specjaliści:
nauczyciele- oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, psycholog, logopedzi, rehabilitanci.
W  pracy z dziećmi nauczyciele i specjaliści korzystają z elementów różnych metod:
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
Metoda Snoezelen -Sala Doświadczania Świata,
Metoda Integracji Sensorycznej
Pedagogika zabawy,
Zabawy paluszkowe,
Muzykoterapia
Biblioterapia

Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, m.in. sala doświadczania świata, sala do zajęć metodą integracji sensorycznej, gabinety logopedyczne, gabinet psychologiczny, gabinet rehabilitacyjny .

 
 

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności

 

ZPEW-SPOT

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności

 

 ZAPRASZAMY DO ZPEW !

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności

 

Zapraszamy do Nas

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności

Zapraszamy do Nas ! 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności - archiwum

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności - archiwum

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności - archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum