ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Oferta Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych

Data publikacji: 2020-09-21

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH

UL.SZKOLNA 15 SKARŻYSKO-KAMIENNA


To:

• Przedszkole (3 - 8 roku życia)
• Szkoła Podstawowa (7 – 21)
  Grupy Rewalidacyjno – Wychowawcze (3 – 25)
• Szkoła Branżowa I –go Stopnia (16 – 24 )
  Kształcenie na kierunkach: Stolarz, Cukiernik, Kucharz
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy (16 – 24)
• Liceum Ogólnokształcące (16 -24)

W naszych szkołach mogą uczyć się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowany, znacznym i głębokim,
• z niepełnosprawnością ruchową,
• z niedosłuchem,

• z niedowidzeniem,
• z autyzmem,
• ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Podstawą przyjęcia dziecka jest
ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
wydane przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną
(orzeczenie takie otrzymuje dziecko, które wymaga specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki)

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych zapewnia:

• EDUKACJĘ – możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci
  i młodzież zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
• INDYWIDUALIZACJĘ – dostosowanie treści, form, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
• WIELOSPECJALISTYCZNĄ REWALIDACJĘ – zajęcia wzmacniające posiadane
  umiejętności, wyrównywanie braków i jednocześnie zapobieganie dalszym nieprawidłowościom;
• WYCHOWANIE – wielopoziomowe działania wspierające wszechstronny rozwój uczniów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATUTY 

Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych :

>Profesjonalizm
- kadra posiadająca wielospecjalistyczne wykształcenie,
- wysoka jakość świadczonych usług,
- społeczność ucząca się, otwarta na nowe doświadczenia pogłębiająca swoją wiedzę,
- ponad 30 letnia praktyka w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.
>Baza placówki
- budynek dostosowany do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową (winda, platforma schodowa, poręcze),
- bezpieczny teren z dala od zgiełku miejskiego,
- dogodny dojazd do placówki środkami komunikacji miejskiej,
- specjalistyczne pracownie i gabinety wyposażone w profesjonalny sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne:

• pracownie przedmiotowe, komputerowe, ceramiczna, gospodarstwa domowego,
• kształcenia zawodowego - cukiernicza, kucharska, stolarska,
• gabinety: logopedyczny, psychologiczny, rehabilitacyjny, siłownia, Sala Doświadczania
  Świata, Integracji Sensorycznej,
• biblioteka z Centrum Informacji Multimedialnej;
- codzienny dowóz na zajęcia busami szkolnymi,

>

Ciągłość i indywidualizacja procesu kształcenia


- od przedszkola po zdobycie zawodu lub egzamin maturalny,
- od nauki podstawowych umiejętności do osiągnięcia możliwie najwyższego standardu życiowego,
- zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez udział uczniów w projektach,                                                                                      - mała liczebność w klasach i zespołach klasowych

>Zabezpieczenie socjalne
- smaczne i urozmaicone posiłki
- możliwość zamieszkania w grupach wychowawczych (internacie)
- zajęcia świetlicowe z atrakcyjnym programem zajęć
- pomoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                      Z A P R A S Z A M Y !

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Placówki Skarżysko – Kamienna ul.
Szkolna 15 lub pod numerem telefonu 41-25 24 817   
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności