ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Dla kogo szkoła specjalna

Data publikacji: 0000-00-00
Edukacyjne placówki specjalne oferują pomoc uczniom z niepełnosprawnościami różnego stopnia oraz rodzaju. Wychodzą naprzeciw potrzebom edukacyjnym dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnością ruchową czy intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Poza uczniami z orzeczeniem lekarskim o konieczności kształcenia specjalnego do szkół specjalnych chodzą też uczniowie chorzy oraz zdrowi, w tym dzieci wyjątkowo zdolne, o umiejętnościach wykraczających ponad normę. Każda z wymienionych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, których nie może zrealizować standardowa szkolna jednostka.
Czytaj więcej

Dla kogo szkoła specjalna?

Dzieciom z problemami oraz zaburzeniami w uczeniu się (dysgrafia, dysleksja etc.) wsparciem służy szkoła specjalna. Dla kogo poza nimi będzie odpowiednia tego typu placówka? Na profesjonalną pomoc mogą w niej liczyć także uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czy z autyzmem. Co więcej, tego typu placówki oświaty zapewniają opiekę dzieciom oraz młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim), a także ruchową. To także miejsce dla osób z niedosłuchem czy niedowidzeniem. Zarówno na świecie, jak i w Polsce funkcjonują szkoły z klasami specjalnymi przeznaczonymi dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Większość szkół specjalnych skupia się w swojej działalności na zabezpieczaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z jednym lub kilkoma typami trudności. Jedynie niektóre specjalne placówki proponują wsparcie uczniom ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Niektóre placówki posiadają oddziały integracyjne na wszystkich szczeblach edukacji, począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową, a skończywszy na średniej – liceum czy szkole przysposabiającej do zawodu.

Szkoła specjalna - dla kogo to dobre rozwiązanie?

Odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta, choć bywa, że część rodziców podchodzi do tego negatywnie, traktując temat szkoły specjalnej jak wyrok. W rzeczywistości to duża szansa dla ich dziecka, zapewnienie mu odpowiedniego wsparcia, a jeśli zachodzi taka potrzeba – dodatkowej terapii. Przykładowo, uczeń z dysleksją może wymagać większej liczby ćwiczeń z pisania oraz czytania. Dziecko z ADHD może potrzebować zajęć wyrównawczych albo terapii zajęciowej. Z kolei uczeń z niepełnosprawnością ruchową będzie miał zapewnione właściwe warunki nauki w dostosowanym budynku (winda, podjazd, szerokie korytarze etc.). Dla kogo szkoła specjalna to rozsądna opcja? Dla uczniów, którzy z różnych powodów nie potrafią się dostosować do pozostałych członków klasy. Bez specjalistycznej pomocy mogą pozostawać w tyle, mieć coraz większe zaległości. Co za tym idzie, mogą popadać w coraz większą frustrację, podobnie jak ich rodzice. Nie inaczej wygląda sytuacja z dziećmi wyjątkowo uzdolnionymi. W ich przypadku standardowa nauka prowadzi często do znudzenia.

Szkoła specjalna – szansa na prawidłowy rozwój dziecka

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może nie poradzić sobie w „zwykłej” szkole czy klasie, co będzie wpływać nie tylko na jego wyniki, ale i na samopoczucie. Ma to olbrzymie znaczenie szczególnie w młodym wieku, gdy akceptacja rówieśników stanowi kluczowy element oddziałujący na psychikę.
 

Informacje

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

0000-00-00 00:00:00

Ekopracownia - Zielone Serce Szkoły

Aktualności

 Bądź eko – segreguj odpady– zajęcia ekologiczne w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Skarżysku – Kamiennej       24 stycznia 2024 roku odbyły się kolejne...

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

0000-00-00 00:00:00

,,Inkluzja – edukacja przyszłości”

Aktualności

 KARTA ZGŁOSZENIA   

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

0000-00-00 00:00:00

NIEZŁOMNI NA SZLAKACH GREAN VELO

Aktualności