ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Kadra pedagogiczna

Data publikacji: 2020-09-22

Kadra pedagogiczna Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych składa się z 95 nauczycieli specjalistów, wychowawców stale  podnoszących swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących, warsztatach, konferencjach.


Nauczyciele ZPEW posiadają pełne uprawnienia do prowadzenia zajęć dydaktycznych
z zakresów: kształcenie ogólne, zawodowe, praktyczne.


W przeważającej części są to pedagodzy z długoletnim stażem pracy z dziećmi i młodzieżą
z niepełnosprawnościami. Wachlarz specjalizacji nauczycieli pracujących  w Zespole Placówek  Edukacyjno – Wychowawczych jest bardzo szeroki, są to kwalifikacje z zakresu:


- oligofrenopedagogiki,


- terapii ręki,


- tyflopedagogiki,


- surdopedagogiki,


- logopedii, neurologopedii,


- psychologii,


- terapii pedagogicznej,


- wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka,


- diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej,


- pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,


- treningu umiejętności społecznych,


- diagnozy, edukacji, rewalidacji, terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera,


- gimnastyki korekcyjnej,


- pedagogiki resocjalizacyjnej,


- socjoterapii.


 

Informacje

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

0000-00-00 00:00:00

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Aktualności

 

ZPEW-SPOT

0000-00-00 00:00:00

ZPEW-SPOT

Aktualności

 

 ZAPRASZAMY DO ZPEW !

0000-00-00 00:00:00

ZAPRASZAMY DO ZPEW !

Aktualności

 

Zapraszamy do Nas

0000-00-00 00:00:00

Zapraszamy do Nas

Aktualności

Zapraszamy do Nas ! 

Archiwum

0000-00-00 00:00:00

Przekaż 1 % podatku

Aktualności - archiwum

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności - archiwum

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności - archiwum

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności - archiwum