ZPEW
Adres: ul. Szkolna 15, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Powiększ tekst: + -

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Data publikacji: 2020-09-21
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Zespole Placówek Edukacyjno - 
Wychowawczych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:

- niepełnosprawności,
- zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
- ze szczególnych uzdolnień,
- zaburzeń komunikacji językowej,
- choroby przewlekłej,
- sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
- niepowodzeń edukacyjnych,
- zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
- trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego.

Zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

1. Systematyczna współpraca z dyrektorem ZPEW, wicedyrektorami, kierownikiem warsztatów, specjalistami oraz
    pielęgniarkami.
2. Praca z uczniami nowo przyjętymi (zapoznanie się z dokumentacją, wywiad z rodzicami, obserwacja dziecka, łagodzenie okresu        aklimatyzacji w nowym środowisku).
3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych (poprzez zapoznanie się z  dokumentacją, rozmowy z uczniami, rodzicami,
wychowawcami, obserwacja frekwencji i wyników nauczania ucznia, analiza sytuacji
materialnej rodziny, pomoc w uzyskaniu pomocy od powołanych do tego placówek).
4. Praca z rodzicami: udzielanie porad, informacji, wyjaśnień. Indywidualne rozmowy
z rodzicami o charakterze interwencyjnym, informacyjnym czy terapeutycznym.
5. Stałe wszechstronne poznawanie możliwości i trudności uczniów poprzez obserwację
wychowanków w sytuacji klasowo – lekcyjnej, na przerwach, rozmowy indywidualne.
6. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich.
Rozmowy indywidualne z uczniami w sytuacjach trudnych i wynikających z bieżących potrzeb.
7. Przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
8. Udział w pracach wszystkich zespołów szkolnych, które przewidują obecność psychologa, pedagoga.
9. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych,
m.in. z MOPS, GOPS, policją, sądem, specjalistycznymi poradniami, kuratorami sądowymi, itp.


 
 

Informacje

PODARUJ UŚMIECH

2020-12-21 00:00:00

PODARUJ UŚMIECH

Aktualności

,,PODARUJ UŚMIECH" W minionym tygodniu uczniowie ZPEW pod opieką p. U.Parszewskiej i p. A. Apanowicz-Bernatek wzięli udział w akcji „Podaruj uśmiech”. Przygotowali i przekazali...

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

2020-12-16 00:00:00

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM

Aktualności

 I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚW.MIKOŁAJEM !WSPARCIE ORGANIZACJI TURNUSU REHABILITACYJNEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH https://zrzutka.pl/ssuazn POMOC W ZAKUPIE INTERAKTYWNEJ ,,PODŁOGI"-MAGICZNEGO...

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

2020-12-13 00:00:00

AKCJA-IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ

Aktualności

W miniony piątek wychowankowie, wychowawcy oraz pracownicy Grup Wychowawczych ZPEW aktywnie wsparli ideę dzielenia się życzeniami, poprzez tradycyjne pisanie kartek świątecznych, dołączając do...

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W ZPEW

2020-12-14 00:00:00

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU JUŻ W ZPEW

Aktualności

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Skarżyska - Kamiennej. Harcerze , uczniowie i pracownicy Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych z radością goszczą w swoich progach Płomień Pokoju.W...

Archiwum

2020-12-11 00:00:00

Magiczna podłoga dla dzieci niepełnosprawnych-ZBIÓRKA

Aktualności - archiwum

2020-12-10 00:00:00

ANIOŁY SĄ WŚRÓD NAS

Aktualności - archiwum

2020-12-09 00:00:00

ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYCH OFERUJE:

Aktualności - archiwum

2020-12-09 00:00:00

MIKOŁAJKOWE WYPIEKI PIERNIKOWE W KLASACH I-III

Aktualności - archiwum

2020-12-09 00:00:00

FINAŁ ,,EKOWYZWANIA

Aktualności - archiwum